Nyheter från Kennel Unayok

Nyheter från Kennel Unayok

Utkik

FlocklivPosted by Unayok 2017-04-11 19:44
Skade vilar men håller förstås koll på övriga flocken samtidigt:-).

Uhura har hittat en mer upphöjd utkiksplats. Därifrån har man riktigt bra koll.

Tasha har valt något mitt emellan... men hon verkar ha lagt kontrollen åt sidan för en stund i alla fall:)!